Nie będzie rozporządzenia regulującego standardy żywienia w szpitalach; nadzór nad jakością posiłków sprawować będzie – jak dotychczas – Państwowa Inspekcja Sanitarna – wynika z odpowiedzi resortu zdrowia na pismo rzecznika praw obywatelskich.RPO zwracał uwagę, że szpitale ograniczają wysokość stawek żywieniowych z przyczyn ekonomicznych, a przepisy nie określają norm żywieniowych pacjentów. Wskazał też, że minister zdrowia nie skorzystał dotąd z możliwości uregulowania rozporządzeniem wymagań zbiorowego żywienia w lecznicach.
Wiceminister zdrowia Zbigniew Król odpowiedział, że wydanie takiego rozporządzenia to możliwość, a nie obowiązek. Podkreślił, że żaden kraj UE nie uregulował prawnie diet szpitalnych, które powinny być ściśle zindywidualizowane. Przypomniał, że warunki żywienia zbiorowego kontroluje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wzmożony nadzór nad jakością żywienia pacjentów w placówkach medycznych prowadzony jest od 2016 r. i – jak zapewnił – działania kontrolne w tym zakresie będą kontynuowane w kolejnych latach.