Dostępność, jakość i racjonalne stosowanie – to strategiczne cele „Polityki Lekowej Państwa 2018–2022”. Dokument został wczoraj zaakceptowany przez Radę Ministrów.
Polityka lekowa ma zapewnić pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji. Ma także wzmocnić potencjał sektora farmaceutycznego w Polsce.
Strategia wyznacza cele, identyfikuje obszary, w których system najbardziej kuleje, i wskazuje, co w nich zmienić. Jej autorzy zwracają uwagę m.in. na zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa szczepień. Tu rozwiązaniem ma być m.in. wpisywanie na listy refundacyjne dodatkowych szczepionek, pozwolenie placówkom nieposiadającym umowy z NFZ na przeprowadzanie szczepień finansowanych przez państwo, a także możliwość szczepienia cudzoziemców przebywających w Polsce. Wiele miejsca poświęcono polityce refundacyjnej. Resort proponuje m.in., by zwiększyć udział firm farmaceutycznych w finansowaniu leków, uporządkować listy refundacyjne, zwiększyć liczbę leków generycznych, czyli tańszych zamienników. Dostępność medykamentów ma być poprawiona np. przez upowszechnianie badań klinicznych czy zwiększenie liczby wyrobów rejestrowanych w naszym kraju.
Polityka lekowa jest dokumentem wyczekiwanym przez producentów farmaceutyków, choć do ogłoszonego projektu mieli wiele uwag. Dotyczyły one m.in. refundacyjnego trybu rozwojowego (RTR), mechanizmu „payback” czy obrotu hurtowego. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” wskazywała, że strategia w wielu punktach wymaga doprecyzowania, zabezpieczenia budżetu na realizację wskazanych celów, a także powołania zespołu koordynującego jej wdrożenie. Z kolei krajowi producenci leków zrzeszeni w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zwracali m.in. uwagę na brak wcześniejszych konsultacji z branżą.
Po ogłoszeniu projektu eksperci oceniali, że dokument to lista życzeń i dobrych intencji. Wiele będzie zależało od tego, jak będzie sprawdzana i rozliczana realizacja wskazanych w nim celów.
Etap legislacyjny
Dokument zaakceptowany przez rząd