Za przygotowywanie listy leków refundowanych oraz prowadzenie postępowań dot. objęcia refundacją będzie odpowiadał wiceminister Marek Tombarkiewicz - poinformował w poniedziałek resort zdrowia. Dotychczas nadzór nad tymi pracami sprawował wiceminister Krzysztof Łanda.

Nowe zarządzenie ministra Konstantego Radziwiłła wprowadza podział odpowiedzialności za prace Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, dotychczas w całości nadzorowanego przez Łandę.

Zgodnie z nowym podziałem Tombarkiewicz jest odpowiedzialny za przygotowywanie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nadzoruje też postępowania w sprawach objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu. Odpowiada również za działanie Komisji Ekonomicznej, która prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji.

Łanda natomiast nadal odpowiada za pozostałe prace departamentu, w tym m.in. za koszyk świadczeń gwarantowanych i za prowadzenie postępowań związanych z zapewnieniem dostępności do leków.

Zgodnie z wcześniejszym podziałem obowiązków, Tombarkiewicz odpowiada także m.in. za pielęgniarki i położne, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne i współpracę międzynarodową. Z kolei Łanda odpowiada również za Departament Analiz i Strategii i sprawuje nadzór m.in. nad Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Obecnie w resorcie zdrowia jest sześciu wiceministrów. Poza Łandą i Tombarkiewiczem są to: Jarosław Pinkas, Katarzyna Głowala, Piotr Gryza oraz Piotr Warczyński.

W piątek ministerstwo przedstawiło projekt nowej listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 lipca. Zaproponowano w niej m.in. objęcie refundacją w ramach programów lekowych produktów stosowanych przy leczeniu stwardnienia rozsianego, raka piersi oraz czerniaka skóry lub błon śluzowych.