Zminimalizowanie zagrożeń i zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki zdrowotnej, powinno stanowić cel, do jakiego należy dążyć przy określaniu strategii zdrowotnej państwa – podkreśla RPP opiniując Politykę Lekową Państwa.Chodzi o dokument przygotowany przez resort zdrowia, który określa priorytety działań rządu w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018–2022.
Główne cele strategii to: zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, zapewnienie pacjentom bezpiecznych i skutecznych leków, szerszy dostęp do terapii, a także wzmacnianie i rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
W ramach konsultacji dokument pozytywnie zaopiniował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Choć przedstawił też uwagi.
Postuluje zachowanie uprawnienia lekarza do wskazywania, że lek wypisany na recepcie nie powinien zostać zamieniony. – Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta – uważa RPP.
Wskazuje także, że istotnym zagrożeniem w polityce lekowej są przypadki pojawiających się wad jakościowych leków, w tym zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji. W takiej sytuacji medykament jest wycofywany z obrotu na podstawie decyzji inspekcji farmaceutycznej. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia to pacjent pozostaje najbardziej pokrzywdzony. Dlatego powinien mieć możliwość niezwłocznego uzyskania zwrotu pieniędzy w aptece, w której zakupił lek, bez konieczności szukania hurtowni, dystrybutora bądź producenta tego specyfiku. Jednak w projekcie pominięto, skierowaną przede wszystkim do pacjentów, procedurę wycofania leków z rynku. Dlatego rzecznik postuluje uwzględnienie tej kwestii w dokumencie.
Bartłomiej Chmielowiec sugeruje też budowę ogólnopolskiego portalu wiedzy o problemach zdrowotnych i sposobach ich rozwiązywania. W ocenie RPP taka platforma mogłaby ograniczyć niekorzystny trend polegający na pozyskiwaniu niezweryfikowanych informacji i zaleceń na przypadkowych stronach internetowych.