Przeciwdziałanie nadmiernej medykalizacji porodu przy zachowaniu zasad zapewniających bezpieczeństwo pacjentki i jej dziecka – to główny cel nowych standardów okołoporodowych.
Nowe standardy będą obowiązywały od początku 2019 r. Wprowadzi je opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. poz. 1756). Prace nad nimi rozpoczęły się w czerwcu zeszłego roku w nie najlepszej atmosferze, bo ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uznał, że mają się nimi zająć towarzystwa naukowe (tak jak innymi medycznymi kwestiami). Ginekolodzy i pacjentki protestowali, obawiając się, że pogorszy to sytuację rodzących. Ostatecznie prace prowadzono w gronie specjalistów z różnych środowisk. Efekt nie dla wszystkich jest satysfakcjonujący. W toku prac wnoszono wiele uwag, ale nie wszystkie zostały uwzględnione.
Nowe standardy kładą nacisk na demedykalizację porodu i wzmocnienie roli położnych. Usunięto z nich przepis mówiący o skierowaniu pacjentki do obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży. Teraz mowa jest o wzmożonym monitorowaniu stanu matki i dziecka, wskazując na konieczność zakończenia ciąży przed końcem 42. tygodnia bez wcześniejszej hospitalizacji, jeśli nie występują objawy zagrażające ich zdrowiu i życiu. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę ryzyka depresji.
Ważnym elementem ma być edukacja przedporodowa. Za jej organizację będzie odpowiedzialna położna. Z edukacji tej w formie indywidualnej lub grupowej będą korzystać wszystkie kobiety od 21. tygodnia ciąży do porodu. Standardy odnoszą się też do konieczności łagodzenia bólu, uwzględniając dostępne w placówce metody. Część poświęcona opiece nad noworodkiem promuje działania sprzyjające prawidłowej laktacji i karmieniu piersią. W związku z tym m.in. doprecyzowano czas badania klinicznego noworodka, aby nie kolidowało ono z zapewnieniem dwugodzinnego nieprzerwanego kontaktu noworodka z matką („skóra do skóry”).
Etap legislacyjny
rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw