Podwyższenie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach pediatrycznych zapowiedział resort zdrowia w odpowiedzi na pismo rzecznika praw dziecka. Marek Michalak niepokoił się bowiem, czy w sytuacji braków kadrowych w tym zawodzie najmłodsi pacjenci mają zapewnioną wystarczającą opiekę pielęgniarską.Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła w piśmie do rzecznika, że resort prowadzi obecnie prace nad normami zatrudnienia, które określić mają liczbę pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń. Wprowadzi je w życie nowelizacja rozporządzenia „koszykowego”, czyli w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295). Jej projekt jest już po konsultacjach, trwa analiza zgłoszonych uwag.
Zakłada ono m.in. wprowadzenie norm zatrudnienia w wymiarze 0,6 etatu na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym). Wiceminister Szczurek-Żelazko poinformowała, że zgodnie z porozumieniem zawartym 9 lipca pomiędzy samorządem i związkiem zawodowym pielęgniarek i położnych a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w przygotowywanym rozporządzeniu wskaźniki w oddziałach pediatrycznych zostaną podwyższone do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych – od 1 lipca 2019 r.
Aby ocenić, ile pielęgniarek pracuje obecnie na oddziałach dziecięcych, RPD zwrócił się z prośbą o opinię do dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Rekomendowane przez nią wskaźniki zatrudnienia na oddziałach pediatrycznych poziomu podstawowego to 0,5 etatu przeliczeniowego na łóżko; 0,65 w oddziałach specjalistycznych zachowawczych; 0,8 w oddziałach zabiegowych dla dzieci. Jednocześnie konsultant krajowa dokonała oceny średnich wskaźników w poszczególnych województwach w 2017 r. Wynika z niej, że jeśli chodzi o oddziały pediatryczne, poziomu podstawowego poniżej rekomendowanego wskaźnika uplasowała się część szpitali w województwach opolskim i łódzkim. W pozostałych średni wskaźnik wynosił w granicach 0,5–0,6. Na oddziałach pediatrycznych poziomu specjalistycznego poniżej normy znalazły się województwa: dolnośląskie (0,47), łódzkie (0,52–0,72), opolskie (0,65), śląskie (0,53), pomorskie i podkarpackie (0,6).
Dr Piskorz-Ogórek zwróciła uwagę, że w kilku województwach niedobory kadrowe w opiece pediatrycznej utrzymują się od lat.
Resort zapewnił rzecznika, że poza wprowadzeniem norm zatrudnienia podejmuje także inne działania, które mają zwiększyć liczbę pielęgniarek, jak choćby programy stypendialne dla studentek i absolwentek.