Doprecyzowanie zasad finansowania ryczałtu i rozliczania umów z realizatorami programu pilotażowego psychiatrii środowiskowej to powód nowelizacji rozporządzenia regulującego te kwestie. Będzie też zmiana na liście placówek zaangażowanych w pilotaż.
Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 852) trafił do konsultacji. Konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania wynika – jak tłumaczą jego autorzy – m.in. z rozbieżności interpretacyjnych zasygnalizowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zmian wymaga też załącznik będący listą placówek realizujących pilotaż, bo Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu z powodów kadrowych zrezygnował z udziału w programie. W jego miejsce minister zdrowia wskazał innego świadczeniodawcę spełniającego kryteria – Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie.
Nowelizowane przepisy odnoszą się też m.in. do kwestii udzielania świadczeń pacjentom z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby otępiennej. Chodzi o umożliwienie udzielenia konsultacji i porad również tym pacjentom, którzy jeszcze nie mają tej choroby jednoznacznie stwierdzonej.
Zmiany mają też umożliwić absolwentom zdrowia publicznego oraz osobom posiadającym taką specjalizację pełnienia funkcji koordynatora opieki w centrum zdrowia psychicznego. Zdaniem autorów projektu są to specjaliści, którzy potencjalnie mogą stanowić cenne uzupełnienie zespołu tych placówek.
Poza tym przepisy mają m.in. doprecyzować kwestie związane z okresami rozliczeniowymi oraz zastosowaniem wskaźników korygujących.
Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego rozpoczął się 1 lipca. Ma potrwać trzy lata. Przetestuje nowoczesne, stosowane już w wielu krajach rozwiązanie: leczenie jak najbliżej środowiska pacjenta – częściowo w poradniach blisko miejsca zamieszkania, a częściowo w domach. Zamknięte leczenie w szpitalu ma być ostatnim ogniwem, gdy nie można pomóc w inny sposób. W regionach mają powstać centra zdrowia psychicznego, które będą udzielać pomocy obejmującej leczenie i wsparcie pacjentów, zapewnią także pomoc krótkoterminową i doraźną w stanach nagłych i przypadkach pilnych. Docelowo taki model opieki obowiązywać ma w całym kraju, choć w obecnym systemie, opartym przede wszystkim na leczeniu szpitalnym, oznaczać może rewolucyjną zmianę podejścia. Wyczekiwany jest jednak zarówno przez pacjentów, jak i wielu specjalistów. Jego entuzjastą jest Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra i szef Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, zaangażowany we wdrażanie pilotażu. Podkreśla, że nowy model ma same zalety, a pilotaż jest dobrze przygotowany i daje dużej grupie pacjentów szansę na nowoczesne leczenie.
Rozporządzenie ma wejść w dzień po ogłoszeniu. Krótki termin spowodowany jest tym, że pilotaż już się rozpoczął.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji