Jest szansa, że apteki będą mogły przystępować do programów prospołecznych, takich jak Karta Dużej Rodziny lub Karta Seniora. Resort zdrowia rozważa wprowadzanie odpowiednich zmian w przepisach.
Na podstawie art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211) aptekom nie wolno się reklamować. A uczestnictwo w programach, w ramach których oferowane są zniżki, uznawane jest za działanie promocyjne. Postulat, by apteki mogły przystępować do Karty Dużej Rodziny, pojawiał się, od kiedy wprowadzono to udogodnienie. Na prośbę MRPiPS opinię w tej sprawie wydał główny inspektor farmaceutyczny. Ocenił jednak, że nie byłoby to zgodne z prawem. Wskazał, że w myśl ustawy – Prawo farmaceutyczne za reklamę apteki uznaje się każde działanie poza informowaniem o jej lokalizacji i godzinach pracy. Zatem reklamą jest każdego rodzaju zachęta do nabycia oferowanych przez aptekę towarów lub skorzystania z określonych usług, również wręczanie bonów rabatowych czy programy lojalnościowe.
Reklama

Reklama
O zmianę art. 94a pytał w interpelacji poseł Kukiz’15 Paweł Skutecki. Argumentował, że przepis ten nie powinien prowadzić do zakazywania aptekom działań zmierzających do podnoszenia standardów świadczonych usług (np. wprowadzania udogodnień dla seniorów lub rodzin wielodzietnych) czy angażowania się w inne, społecznie korzystne, inicjatywy, takie jak udział w kampaniach prozdrowotnych.
W odpowiedzi wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że rozważana jest możliwość zmiany art. 94a w trakcie kolejnej nowelizacji ustawy. Jak dodał, prawdopodobnie będzie ona polegała na wyłączeniu określonych programów z definicji reklamy apteki.
Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że resort nie ma zamiaru wycofywać się z zakazu reklamy aptek. Ocenił, że nie ma on dyskryminującego charakteru. Przypomniał, że była to inicjatywa środowiska aptekarskiego. Przekonywał, że nie powoduje to uprzywilejowania jakichkolwiek podmiotów, a prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców w tym samym stopniu.
Zakaz reklamy aptek wprowadzono w 2012 r. Budził on wiele kontrowersji. O tym, co jest zabronionym działaniem promocyjnym, a co nim nie jest wielokrotnie musiały rozstrzygać sądy. Choć Prawo farmaceutyczne nie definiuje pojęcia „reklama apteki i jej działalności”, to z orzecznictwa wynika, że zakaz reklamy jest rozumiany bardzo szeroko.