Zakładamy, że od 1 stycznia NFZ będzie w stanie likwidacji - powiedziała w środę w wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Szczegóły procesu likwidacji mają być określone w ustawie o Narodowej Służbie Zdrowia, której projekt założeń jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz (PO) pytał o termin likwidacji NFZ, którą resort zapowiadał na 1 stycznia 2018 r. W ostatnich dniach minister Konstanty Radziwiłł mówił, że od przyszłego roku NFZ będzie postawiony w stan likwidacji, ale będzie kontynuował swoją pracę, dopiero później przejmie ją administracja państwowa.

Wiceminister Szczurek-Żelazko poinformowała, że opracowany został projekt założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która przewiduje m.in. likwidację NFZ i wzrost finansowania ochrony zdrowia.

"Zakładamy, że od stycznia (...) NFZ będzie w (stanie) likwidacji" - powiedziała wiceminister. Dopytywana o datę ostatecznej likwidacji odpowiedziała, że to zależy "od tego, jak długo potrwa ten proces".

"Te wszystkie procesy gospodarcze wymagają tego, aby duże jednostki były w procesie likwidacji, nie można tego zrobić ad hoc, w związku z tym proponujemy od 1 stycznia funkcjonowanie NFZ w likwidacji, a w zależności jak ten proces będzie się kształtował, ta data zostanie konkretnie określona" - powiedziała Szczurek-Żelazko. Zaznaczyła, że szczegóły będą znane wraz z ostatecznym kształtem ustawy.

Arłukowicz dalej dopytywał wiceminister o datę likwidacji NFZ, przypominając, że 19 stycznia premier Beata Szydło poinformowała, że minister Radziwiłł przedstawił jej już projekt dotyczący likwidacji NFZ.

"Założenia zostały opracowane, w tej chwili (ich projekt) jest w uzgodnieniach międzyresortowych" - odpowiedziała wiceminister. Arłukowicz zapowiedział złożenie interpelacji do premier o wyjaśnienie tej sprawy.

Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia po likwidacji NFZ wojewódzkie oddziały Funduszu zostaną przekształcone w Wojewódzkie Urzędy Zdrowia. Część kompetencji Centrali NFZ przejmie natomiast resort zdrowia. Ministerstwo zapewniało, że wraz z likwidacją NFZ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będą mieli wszyscy obywatele RP stale mieszkający w kraju oraz osoby mające legalne prawo pobytu w Polsce.