Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogą korzystać z nowego uprawnienia. Jest ono szczególnym ukłonem w kierunku grupy kierowców korzystających z wybranych modeli aut. Aby móc cieszyć się nowymi uprawnieniami, trzeba jednak spełnić trzy warunki. Na czym polega nowe uprawnienie i co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać?

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B już od pewnego czasu mogą korzystać z nowego uprawnienia. Jego wprowadzenie wynika ze zmieniającego się rynku motoryzacyjnego oraz eko-trendów, które w znacznej mierze kształtują ten rynek. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega nowe uprawnienie kierowców kat. B i co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać.

Kierowcy kat. B z nowym uprawnieniem. Na czym ono polega?

Nowe uprawnienie dotyczy zwiększenia DMC, czyli dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu kierowanego przez osobę posiadającą prawo jazdy kategorii B. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami DMC została zwiększona z 3,5 t do 4,25 t.

Nowe uprawnienie to ukłon w stosunku do kierowców prowadzących pojazdy z napędem alternatywnym. Typowe auta użytkowe mogą bowiem transportować ładunki o masie do ok. 1,2-1,5 tony. Jednak auta elektryczne, które mają baterie o dużo większej masie, nie są w stanie przewozić tak ciężkich ładunków, a tym samym ich możliwości transportowe są ograniczone. Aby przewozić jak najwięcej, właściciele montowali jak najlżejsze baterie, które jednak miały ograniczone możliwości. Po zmianie prawa kierowcy kat. B prowadzący auta z napędem elektrycznym mogą mieć większą ładowność lub większą baterię, czyli większy zasięg.

Jeśli jednak chcemy prowadzić cięższe auto - powyżej 3,5 tony - to musimy spełnić dodatkowo kilka warunków.

Nowe prawo dla kierowców kat. B. Pod jakimi warunkami? [LISTA]

Jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z wyższej dopuszczalne masy całkowitej do 4,25 tony?

Trzeba posiadać pojazd z napędem alternatywnym.

Za napęd alternatywny uznaje się:

  • napędy hybrydowe (czyli łączące dwa źródła napędu, np. jednostkę benzynową i elektryczną)
  • elektryczne (zasilane energią z zewnętrznego źródła prądu lub wodorem, czyli energią z ogniw paliwowych)
  • zasilane LPG lub CNG
  • napędy na energię słoneczną.

Trzeba mieć prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

To oznacza, że kierowcy muszą posiadać co najmniej 2-letni staż w kierowaniu autami. Posiadanie prawa jazdy kategorii B krócej dyskwalifikuje z możliwości prowadzenia cięższego auta.

Trzeba mieć specjalną adnotację w dowodzie rejestracyjnym.

Precyzuje ona, że DMC przekraczająca 3,5 t wynika z zastosowania ekologicznego napędu, a więc osoba posiadająca uprawnienia kategorii B, może je prowadzić nie łamiąc żadnych przepisów.

Nowe uprawnienie. Podstawa prawna

Wszystkie powyższe wymogi wynikają z art. 9 pkt b - Zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który posiada następujące brzmienie mówiące, że posiadanie prawa jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

"Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat."