Na przeglądzie samochodu diagnosta obejrzał gaśnicę i okazało się, że jest już przeterminowana od wielu lat – opowiada pani Anna. – Mechanik powiedział, że niby można ją legalizować, ale jest naprawdę stara i poobijana, więc za 20 zł lepiej kupić nową. Co też uczyniłam. I wtedy zastanowiłam się: co zrobić ze starą? Przecież nie wyrzucę jej do śmietnika. Zaczęłam szukać w internecie i nie znalazłam nic mądrego, głupich pomysłów trochę tak, na przykład, że z gaśnicy mogę zrobić sobie wazon... Ale kto ją przyjmie, gdzie oddać – zastanawia się kobieta
Gaśnice pochodzące z domów i samochodów prywatnych stanowią odpady komunalne – wyjaśnia Małgorzata Czeszejko-Sochacka z Ministerstwa Środowiska. – Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnym zadaniem samorządów w zakresie zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, w których mieszkańcy mogą pozbyć się nietypowych odpadów z gospodarstwa domowego. Informacje o PSZOK gmina ma obowiązek udostępnić m.in. na swojej stronie internetowej, ze wskazaniem adresów tych punktów, godzin przyjmowania odpadów, a także danych dotyczących firmy, siedziby i adresu prowadzącego obiekt. Natomiast gaśnice, które nie stanowią odpadów komunalnych, powinny być oddane firmom zajmującym się ich przetwarzaniem – twierdzi rzecznik.
Gaśnica samochodowa, tak jak każda inna, powinna przejść przegląd techniczny (nazywany też legalizacją) raz w roku. Procedura trwa kilka minut i kosztuje nie więcej niż 10 zł. Na gaśnicy zostanie naklejona naklejka z terminem następnego przeglądu technicznego. Po 10 latach najlepiej wymienić ją na nową. Kupując gaśnicę w wyspecjalizowanej firmie albo w sklepie samochodowym, możemy oddać starą, tak jak to robimy na przykład ze zużytymi akumulatorami. Rozsądnie jest legalizować gaśnice, a nie kupować co roku nowych (mimo że różnica w cenie nie jest wielka), by nie produkować kolejnych śmieci. Adresy punktów legalizacji gaśnic powinna udostępniać miejscowa straż pożarna.
Uwaga
Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że mamy przeterminowaną gaśnicę, możemy zostać ukarani mandatem jak za jej brak do 200 zł.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Par. 3.3. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 109, poz. 719).