Komisja Europejska nie zamierza zmieniać przepisów o delegowaniu pracowników do świadczenia usług w Unii Europejskiej. Zostanie za to dokonany ich przegląd, który potrwa do końca obecnego roku i zakończy się przedstawieniem Pakietu Mobilności.
Taką deklarację podczas III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbył się w Krakowie, złożyła Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia.
W ten sposób odniosła się do kwestii ewentualnej rewizji przepisów dyrektywy podstawowej, tj. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (96/71/WE; Dz.Urz. UE 1997, L 18, s. 1), co sugerowało exposé przewodniczącego KE Jean-Claudéa Junckera. – Wystąpienie przewodniczącego Junckera niekoniecznie oznacza rewizję przepisów – oświadczyła Marianne Thyssen. – W każdym razie, jeśli w ogóle będziemy proponować otwarcie dyrektywy podstawowej, to dyskusja nad nią nie będzie dotyczyć podstawowych zasad dotyczących mobilności – dodała.
Jej stanowisko nie było już tak stanowcze, gdy odniosła się do kwestii stosowania przepisów o delegowaniu w transporcie. – Jeśli poprawka dyrektywy może przynieść większą pewność prawną, w interesie biznesu i pracowników powinniśmy się nad nią zastanowić – powiedziała.
Komisarz Marianne Thyssen jednak w żaden sposób nie odniosła się do sporu Komisji z rządem niemieckim, który dotyczy stosowania regulacji RFN o płacy minimalnej do sektora transportu (decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca kwietnia).
Temat niemieckiego minimum podjął na kongresie minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie możemy się zgodzić z ilością administracyjnych obciążeń towarzyszących wprowadzaniu minimalnego wynagrodzenia dla kierowców w Niemczech. Polska pamięta doświadczenia stawiania murów czy żelaznych kurtyn. Nie pozwolimy na budowanie nowych murów gospodarczych w Europie – zapewniał szef resortu pracy.
W rozmowie z DGP dodał, że w resorcie pracy trwają już prace nad nową ustawą, która dokona implementacji nowej – uchwalonej przez instytucje unijne w ubiegłym roku – dyrektywy o delegowaniu, tzw. wdrożeniowej. Wskazał też, że Pakiet Mobilności będzie przeglądem nie tylko przepisów o delegowaniu, ale także dotyczących zabezpieczenia społecznego. – Komisarz Thyssen zgodziła się, że przy jego tworzeniu należy skorzystać z opinii wszystkich zainteresowanych stron, w tym również instytucji zabezpieczenia społecznego krajów UE – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.
III EKMP zorganizowały Inicjatywa Mobilności Pracy i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.