Prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę powołującą Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Oznacza to, że gminy i powiaty, które czekały w blokach startowych na wsparcie dla dróg lokalnych, mogą zacierać ręce. Pierwsze wypłaty ruszą już w przyszłym roku.
To kolejny instrument wsparcia dla gmin i powiatów, w których siatka lokalnych połączeń jest zaniedbana, a stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Żeby to zmienić, rządzący zamierzają przeznaczyć w ciągu 9 lat prawie 36 mld zł. Pieniądze te mają w założeniu trafić najpierw do najuboższych gmin. Dofinansowane będą remonty, budowy i modernizacje dróg lokalnych. Z FDS skorzystają też samorządy, które potrzebują zastrzyku funduszy na budowę mostów. Przy czym należy zaznaczyć, że wsparcie będzie przyznawane wyłącznie inwestycjom realizowanym w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”.
Maksymalna wysokość wsparcia dla pojedynczego projektu, o które będą mogły ubiegać się samorządy, wynosi 30 mln zł (będzie to maksymalnie 80 proc. koszów inwestycji). Dotychczasowe regulacje pozwalały na przekazanie jednostce maksymalnie 5 mln zł. Wprowadzana właśnie zmiana ma pozwolić realizować projekty duże, ponadgminne. Co równie ważne, do wsparcia zostaną też dopuszczone inwestycje wieloletnie.
Środki będą rozdysponowywane na zasadach konkursowych (za wyjątkiem dróg o znaczeniu obronnym), a najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi.
To jednak niejedyne kryterium, które wpłynie na wysokość dofinansowania. Pod uwagę brane będą również długość sieci dróg, liczba ludności i powierzchnia województwa oraz wartość produktu krajowego brutto powstałego na danym terenie. Konkretne kwoty wsparcia z podziałem na poszczególne regiony poznamy w rozporządzeniu, które musi teraz wydać Rada Ministrów.
Skąd będą pochodzić pieniądze? Podstawowymi źródłami finansowymi funduszu będą wpłaty z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest minister obrony narodowej) i m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.