Resort środowiska za nieuzasadniony uważa apel Konwentu Marszałków, który chce przyspieszenia opiniowania przez resort wojewódzkich planów dot. gospodarki odpadami. MŚ uważa, że większość marszałków zbyt późno przekazała dokumenty, miały też one liczne błędy.

W środę obradujący w Kołobrzegu Konwent Marszałków zaapelował do ministra środowiska o przyspieszenie opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami (wpgo) i uzgadniania planów inwestycyjnych. Marszałkowie podkreślali, że uchwalenie do końca br. wojewódzkich planów gospodarki odpadami uwzględniających plany inwestycyjne jest kluczowe dla realizacji przedsięwzięć związanych z odpadami, ponieważ umożliwi współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zdaniem Konwentu, pracę marszałkom nad planami utrudniło siedmiomiesięczne opóźnienie w opracowaniu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO). Jak przekonywano, wojewódzkie plany powinny być z nim zgodne.

Z argumentacją marszałków nie zgodziło się Ministerstwo Środowiska.

Wiceszef MŚ Sławomir Mazurek zapewnił, że resort dołożył wszelkich starań, by maksymalnie ułatwić marszałkom przygotowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami. "Dlatego apel Konwentu Marszałków o przyspieszenie opiniowania tych planów uważamy za nieuzasadniony" - podkreślił.

Wiceminister wyjaśnił też, że większość marszałków zbyt późno przekazała projekty planów do ministerstwa. Dodatkowo - jak podkreślił - dokumenty te "zawierają liczne błędy lub brakuje w nich podstawowych informacji wystarczających do oceny, czy przedstawiony system gospodarki odpadami bilansuje potrzeby w stosunku do masy wytwarzanych odpadów".

Ministerstwo wskazuje, że w projektach wojewódzkich planów brakuje np. uzasadnienia dla zaplanowanych inwestycji, co może doprowadzić do powstania nadmiaru mocy przerobowych czy problemów z zapewnieniem strumienia odpadów do takich instalacji. Miedzy innymi planowano też budowę zbyt dużej liczby spalarni śmieci. Dokumenty były też czasem wewnętrznie niespójne - zawierały informacje wzajemnie się wykluczające.

"Sposób uwzględniania uwag przez marszałków nie ułatwia, a wręcz utrudnia szybką weryfikacje kolejnych wersji dokumentów" - podkreślono.

Ministerstwo poinformowało, że w pierwszej połowie br. tylko trzy województwa - świętokrzyskie, pomorskie, mazowieckie - przekazały do ministerstwa projekty wpgo. Dwa kolejne wpłynęły w lipcu i we wrześniu. "Zdecydowaną większość – aż 10 projektów – marszałkowie skierowali do MŚ dopiero w październiku i listopadzie, mimo wcześniejszych, wielokrotnych wezwań ministerstwa" - podkreślono. Ministerstwo wskazało, że do tej pory nie wpłynął taki dokument z woj. śląskiego.

Jak poinformowano, dotychczas uzgodniono plany dla trzech województw - świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Projekty pozostałych planów są w trakcie opiniowania.

Resort nie zgodził się też z zarzutem Konwentu Marszałków, iż brak Krajowego Planu Gospodarki Odpadami uniemożliwiał pracę nad planami wojewódzkimi. "Ten argument również uważamy za bezzasadny. Przykład województw świętokrzyskiego, pomorskiego i mazowieckiego pokazuje, że plany można było przygotować odpowiednio wcześniej. KPGO 2022 został przyjęty przez rząd 1 lipca br., a więc nieprawdziwe jest stwierdzenie o ponad siedmiomiesięcznym opóźnieniu. Co więcej, termin ustawowy na aktualizację tego planu upływa z końcem 2016 r. Prace nad KPGO przyspieszyliśmy ze względu na konieczność spełnienia warunków początkowych, od których zależy przyznanie środków unijnych w gospodarce odpadami" - powiedział Mazurek.

Dodał, że marszałkowie byli na bieżąco informowani o postępie prac nad KPGO, a w ministerstwie organizowane były w tej sprawie spotkania informacyjne. Pracownicy resortu konsultowali też projekty wojewódzkich planów z poszczególnymi województwami.