Właściciel nieruchomości zabudowanej ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem tego domu.
Jeśli budynek jest położony w głębi ogrodzonej działki, tabliczkę należy zawiesić również na ogrodzeniu. Na niej, oprócz numeru, widnieje nazwa ulicy (placu), przy której położona jest nieruchomość. W miejscach, gdzie ulice nie mają nazw (np. na wsiach), na tabliczce umieszcza się po prostu nazwę miejscowości. Koszt jej zakupu ponosi właściciel nieruchomości.
Dopełnienie opisywanego obowiązku musi nastąpić w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Ten ostatni nadaje właściwy miejscowo urząd gminy (miasta) w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku od właściciela budynku, więc to właśnie tam powinno się złożyć stosowne podanie. W dokumencie należy podać informacje o położeniu domu: nazwę ulicy, obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej, a także dołączyć kopię mapy obrazującej lokalizację nieruchomości. Cała procedura jest bezpłatna.