Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o drogach publicznych, który ma pozwolić samorządom przekazywać pieniądze na realizację inwestycji przy drogach krajowych, np. ścieżek rowerowych czy chodników - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jak wskazało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), projekt noweli wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne chciałyby finansować przy drogach krajowych np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych. Przyjęte przez rząd przepisy mają wyeliminować wątpliwości prawne dotyczące możliwości przekazywania przez samorządy środków na takie inwestycje.

W projekcie nowelizacji zapisano także, że minister infrastruktury i budownictwa będzie mógł wydawać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych: ich budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony.

Takie rozwiązanie - jak wskazuje CIR - umożliwi szybkie wdrażanie np. nowych technologii, pozwalających na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym.

"Opracowane przez ministra infrastruktury i budownictwa wzorce lub standardy w postaci np. kodeksu dobrych praktyk mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i powinny przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania" - poinformowało CIR.

Według projektu ustawa ma wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.