Problem: Zamieszanie wokół zwrotu działki przy Pałacu Kultury i Nauki podgrzało atmosferę wokół reprywatyzacji gruntów warszawskich. Deklaracje prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz, że Platforma Obywatelska w ciągu miesiąca przygotuje tzw. dużą ustawę reprywatyzacyjną, spowodowały, iż na drugi plan zeszła ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271). To tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. Wchodzi ona w życie 17 września 2016 r. i będzie stosowana, choć prezydent Warszawy idzie dalej i zapowiada, że dopóki nie zostanie przyjęta proponowana przez PO duża ustawa reprywatyzacyjna, dopóty żadna nieruchomość objęta roszczeniami nie zostanie zwrócona.
Mała ustawa reprywatyzacyjna rozpoczyna porządkowanie spraw związanych z dekretem Bieruta. To właśnie na jej podstawie kuratorzy nie będą już mogli przejmować kamienic po zmarłych i nieznanych z miejsca pobytu właścicielach nieruchomości. Miasto też będzie mogło wydawać decyzje odmowne wobec tych nieruchomości, które są wykorzystywane na cele publiczne. Samorząd będzie mógł się również skutecznie bronić przed zwrotem kamienic w całości odbudowanych za publiczne pieniądze.
Bez kuratora, notarialnie i za duże pieniądze