Naczelna Rada Adwokacka wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec adwokata Grzegorza Majewskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Sprawa dotyczy nabycia zreprywatyzowanych działek przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie, których Majewski od 2012 r. jest współużytkownikiem wieczystym. Postępowanie toczy się na wniosek prezesa NRA mec. Andrzeja Zwary.
– Chcemy się zorientować w sprawie. Na razie znamy historię dotyczącą Chmielnej 70 jedynie z przekazów medialnych. Poprosiliśmy mec. Majewskiego, by złożył wyjaśnienia w kontekście artykułów prasowych i wyjawił, czy są jakieś fakty, które wskazywałyby na jakiekolwiek naruszenie prawa – mówi prezes Zwara.
– To, że prasa pisze negatywnie na jakiś temat, nie jest jeszcze wystarczające do uznania, że rzeczywiście coś złego czy nielegalnego się zdarzyło – dodaje.
Szef NRA zaznacza, że rada nie ma uprawnienia do wglądu w dokumenty posiadane czy to przez miasto stołeczne Warszawa, czy resort finansów, czy też prokuraturę. Całe postępowanie bazować będzie zatem na informacjach uzyskanych od dziekana stołecznej okręgowej rady adwokackiej.
Jak z kolei informuje adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA, który jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowania w ramach referatu skargowego, NRA czeka właśnie na złożenie przez mec. Majewskiego wyjaśnień.
– Spodziewam się, że w tym tygodniu wpłynie odpowiedź i ze sprawą będziemy mogli zapoznać się już nie tylko na podstawie relacji prasowych. Warto podkreślić, iż obecnie jedynym zarzutem, jaki jest formułowany wobec dziekana Majewskiego, jest to, że nabył roszczenia. W żadnym materiale prasowym nie ma natomiast informacji, by aktywnie w tej sprawie działał, np. był odpowiedzialny za przygotowanie transakcji – mówi mec. Dębowski.
– Kwestia nabycia roszczeń może być oczywiście różnie oceniana, dlatego też należy zbadać cały kontekst sprawy. Trzeba zapoznać się z materiałami źródłowymi, uzyskać wyjaśnienia, a nie dokonywać osądu jedynie na podstawie doniesień prasowych – dodaje sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawie innego adwokata związanego z warszawską reprywatyzacją zdecydował się natomiast rzecznik dyscyplinarny warszawskiej adwokatury mec. Krzysztof Wąsowski. Chodzi o adwokata Roberta Nowaczyka. Gazeta wykazała, że ten przejął dla siebie i swoich klientów (wśród nich był również mec. Grzegorz Majewski) kilkadziesiąt warszawskich nieruchomości, a był jednocześnie powiązany z urzędnikiem Jakubem Rudnickim, który zajmował się reprywatyzacją w stołecznym biurze gospodarki nieruchomościami.