Samorząd będzie mógł niezwłocznie usunąć odpady, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, a zalegają na prywatnych posesjach. Nie będzie musiał za to płacić.
3 mln zł będzie kosztowało Kalisz usunięcie odpadów porzuconych przez nieuczciwego przedsiębiorcę.
– Kilka lat temu przedsiębiorca ten ubiegał się o zezwolenie na zbieranie odpadów. Otrzymał je, ponieważ spełnił wszystkie kryteria wskazane w ustawie. Jednak wykonywał działalność niezgodnie z wydanym zezwoleniem. Mimo wzywania go do usunięcia uchybień nie stosował się do ponagleń. W końcu porzucił odpady, a prezydent Kalisza cofnął udzielone zezwolenie. Natomiast nielegalnie składowane śmieci pozostały w magazynie – mówi Anna Albin, zastępca naczelnika wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.