Ministerstwo Środowiska zapowiada powołanie urzędu regulacji ceny wody, który ma zapobiec windowaniu stawek przez branżę wodociągową.
Po wejściu w życie nowej ustawy – Prawo wodne, w takim kształcie jak proponuje resort środowiska, opłaty za wodę wzrosną nawet o jedną czwartą. Tak wynika z szacunków Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, o których informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Większe rachunki będą efektem wzrostu opłat środowiskowych, którą firmy wodociągowe uiszczają za pobór wody do spożycia.
Resort środowiska przekonuje natomiast, że koszty nowej ustawy dla przeciętnego obywatela nie powinny być wyższe niż złotówka miesięcznie. – Już w tej chwili w niektórych miastach ceny wody są, naszym zdaniem, zawyżane – uważa Mariusz Gajda, wiceminister środowiska. – Są konstruowane w ten sposób, że samorząd zatwierdza taryfę na podstawie kosztów uzasadnionych, a często są do nich zaliczone np. luksusowe samochody dla zarządów spółek – dodaje.