Jedną z planowanych zmian jest ujednolicenie zasady selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich gminach. Resort środowiska narzuci im m.in. takie same kolory pojemników.
Obecnie każda gmina sama ustala, jak będzie zbierała śmieci od mieszkańców. Niektóre decydują, że będą jedynie wydzielać odpady suche od mokrych, inne wystawiają osobne pojemniki na szkło, papier czy metal. Same też decydują, z jakich pojemników będą korzystać i w jakim kolorze oraz jak je oznaczą. Dlatego niektóre zbierają papier do kontenerów żółtych, inne do niebieskich, natomiast część gmin w pojemnikach w tym kolorze gromadzi szkło.
To chce zmienić Ministerstwo Środowiska. Przygotuje nowe przepisy, w których określi zasady segregowania śmieci.