23 inwestycje związane z remontami lub budową ulic, chodników i parkingów, będą realizowane w Starachowicach (Świętokrzyskie) w 2017 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Frekwencja w głosowaniu była niewielka - by temu zaradzić władze chcą zmienić regulamin przedsięwzięcia.

Na inicjatywy starachowiczan w budżecie miasta zarezerwowano 1,2 mln zł. Do trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego zgłoszono 47 pomysłów dotyczących inwestycji w 23 okręgach (pokrywają się one z okręgami wyborów samorządowych). Jedno przedsięwzięcie mogło mieć maksymalną szacunkową wartość 52 tys. zł.

Wszystkie inicjatywy przeszły formalną weryfikację. Samorząd Starachowic zdecydował, że głosowanie nie będzie organizowane w miejscach, w których zgłoszono jeden projekt – dotyczyło to dziewięciu okręgów. W pozostałych – wybierali mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Głosowanie zorganizowano pod koniec maja w wyznaczonych punktach. Można było wskazać jedną inicjatywę.

Największe uznanie zyskały projekty budowy siłowni plenerowej, elementów małej architektury i nasadzeń zieleni przy ul. Na Szlakowisku oraz budowy chodnika i jezdni przy ul. Reymonta. Inne przedsięwzięcia dotyczą m.in: modernizacji infrastruktury na osiedlu Orłowo, instalacji nowego oświetlenia na osiedlu Michałów oraz monitoringu przy ulicy Murarskiej.

Wśród pomysłów są także opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji ulic oraz remonty odcinków jezdni, chodników, placów zabaw, montaż wiat przystankowych i budowy miejsc parkingowych, w różnych częściach miasta.

„Decyzja radnych o podziale miasta na więcej okręgów (dotąd były cztery – PAP) spowodowała, że kwoty przeznaczone na okręgi są zupełnie inne. Także projekty są inne – dotyczą głównie małej infrastruktury i remontów bieżących, a nie większych inwestycji, jak to było w poprzedniej edycji. Podział sprawił, że każde osiedle ma swoją inwestycję i mieszkańcy mogli wybrać to, co w ich najbliższym otoczeniu jest dla nich najważniejsze” – ocenił prezydent Starachowic, Marek Materek.

Projekty wybierało jedynie 6,36 proc. z niemal 26,8 tys. uprawnionych - 1702 osoby. Zdaniem Materka, trzeba pomyśleć nad kolejnymi zmianami w regulaminie realizacji budżetu obywatelskiego. Fakt, iż w niektórych okręgach zgłoszono pojedyncze projekty i brak możliwości oddania głosów przez internet, nie zachęciła do udziału w przedsięwzięciu, m.in. młodych ludzi.

W 2015 r. największe poparcie mieszkańców Starachowic zyskały pomysły: budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, odnowienia miejsc spacerowych na osiedlu Skałka i instalacji przy nich oświetlenia, rozbudowy parkingu przy ul. Kościelnej i budowy ogólnodostępnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego przy Gimnazjum nr 4. W sumie zostało zrealizowanych lub będzie zrealizowanych 11 przedsięwzięć. Głosowało ponad 2,6 tys. osób, które wybierały spośród 30 inicjatyw.

W woj. świętokrzyskim budżety obywatelskie w 2016 r. procedują też samorządy Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i Sandomierza.