Nawet trzykrotnie wyższe opłaty za postój w centrum. To nowy pomysł rządu na odkorkowanie ulic. Samorządy są na tak, ale do rewolucji na swoim terenie podchodzą z rezerwą
Mowa o nowych regulacjach zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, który zakłada zmiany również w przepisach ustawy o drogach publicznych.
To odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane postulaty samorządowców, którzy utyskują na brak prawnych narzędzi, by zrobić porządek z nadmiarem aut blokujących chodniki czy korkujących reprezentacyjne ulice w centrach miast.