Z 899 zł do 1002 zł miesięcznie wzrośnie od czerwca br. kwota świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, a z 1361 zł do 1517 zł, gdy przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Taką podwyżkę przewiduje obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (M.P. poz. 230). Jego ogłoszenie jest związane z art. 86 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 177), który zakłada, że zawarte w jej przepisach świadczenia są waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 1 czerwca danego roku, jeśli w poprzednim roku, w którym miała miejsce ich ostatnia podwyżka, inflacja przekroczyła 5 proc. Ponieważ do wcześniejszej zmiany kwot pomocy finansowej doszło 1 czerwca 2023 r., a inflacja wynosiła w ubiegłym roku 11,4 proc., o tyle też wzrosną świadczenia należne rodzinom zastępczym.

Poza wspomnianym podstawowym świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka waloryzacja obejmie też specjalny dodatek, jaki otrzymuje każda rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka, gdy ich wychowanek ma orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym bądź znacznym jej stopniu. Teraz powiat wypłaca im co najmniej 274 zł miesięcznie, a za niecałe dwa miesiące jego kwota wzrośnie do 306 zł. Obecnie 274 zł wynosi też dodatek dla opiekunów, którzy sprawują pieczę nad dzieckiem umieszczonym przez sąd na mocy przepisów o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. To oznacza, że od czerwca on również wzrośnie do 306 zł.

Na podstawie tego samego mechanizmu waloryzacji zostanie podniesiona pomoc finansowa dla osób, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą i rozpoczęły proces usamodzielniania się. Przepisy ustawy dają im możliwość skorzystania z trzech świadczeń. Pierwsze z nich to wsparcie na kontynuowanie nauki, które do końca maja będzie wynosić 681 zł, a od następnego miesiąca będzie to 759 zł.

Drugim świadczeniem jest pomoc na usamodzielnienie się (wypłacana jednorazowo lub w ratach). Jej wysokość jest zróżnicowana w zależności od tego, w jakim podmiocie pieczy i jak długo przebywała osoba zaczynająca życie na własny rachunek. Jego minimalna kwota wzrośnie z 2244 zł do 2500 zł, a maksymalna z 8968 zł do 9991 zł. Wreszcie trzecim świadczeniem dla pełnoletnich wychowanków pieczy jest jednorazowa pomoc na zagospodarowanie. Jej kwota wzrośnie z 2039 zł do 2272 zł, a w przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z 4077 zł do 4542 zł.

Ponadto w wyniku ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o pieczy po raz pierwszy wspomniany mechanizm waloryzacji zostanie zastosowany w stosunku do wynagrodzeń, jakie są wypłacane rodzicom zastępczym zawodowym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Ich kwoty od czerwca również będą podniesione o 11,4 proc. W efekcie ich pensja wzrośnie z 4100 zł do 4567 zł, a dla rodziny zastępczej, która pełni funkcję pogotowia rodzinnego, z 5084 zł do 5663 zł.

Co istotne, zarówno zwaloryzowane kwoty świadczeń, jak i wynagrodzeń są stawkami minimalnymi, gwarantowanymi opiekunom przez przepisy, a każdy powiat może podjąć decyzję, że będzie je wypłacał w jeszcze wyższej wysokości.©℗