Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad rozszerzeniem funkcjonalności e-dokumentów. Zapowiada nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku.

Na problem niedostatecznego wykorzystania elektronicznych dokumentów zwrócił uwagę Maciej Wróbel, poseł Koalicji Obywatelskiej, w interpelacji nr 1155.

– Cyfryzacja administracji publicznej postępuje z roku na rok, czego przykładem jest aplikacja mObywatel. Jednak nawet ona nie realizuje w pełni swoich założeń, przez co w wielu wypadkach elektroniczne dokumenty okazują się bezużyteczne – uważa poseł. Wyjaśnia, że do korzystania z aplikacji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. W ten sposób w aplikacji można mieć dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, recepty czy elektroniczny paszport covidowy.

– Aplikacja ułatwia funkcjonowanie wielu obywatelom, jednakże nie jest w pełni funkcjonalna ze względu na niektóre braki. Mianowicie w aplikacji mObywatel nie ma danych dotyczących grupy krwi powiązanej z peselem danej osoby. Dodanie tej funkcji pozwoliłoby znacznie skrócić procedury medyczne oraz zmniejszyć liczbę wykonywanych badań w celu ustalenia grupy krwi – wskazał poseł. Zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji z pytaniem, czy dodanie takiej opcji jest możliwe. Resort odpowiedział, że zauważa stale rosnące zainteresowanie obywateli aplikacją mObywatel, którzy widzą potrzebę dodawania kolejnych dokumentów oraz usług.

– Jesteśmy gotowi wdrożyć każdy nowy dokument, pod warunkiem że jest to uzasadnione potrzebą biznesową, a także nie występują istotne ograniczenia prawne czy techniczne – zaznaczył Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Tłumaczy, że aby zgłosić dokument do wdrożenia, wystarczy, że instytucja odpowiedzialna za dany obszar złoży dedykowany wniosek online.

– W przypadku usługi związanej z udostępnianiem grupy krwi w aplikacji mObywatel wymagana jest analiza ze strony Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności takiego podejścia. Szczególnie z uwagi na to, że obecnie w resorcie tym trwają prace rozwojowe nad systemem e-zdrowie, który gromadzi informacje na temat zdarzeń medycznych obejmujące m.in. badania krwi – informuje Gramatyka. Dodaje, że obecnie Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad usługami: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Po stronie resortu zdrowia analizowana jest też możliwość uruchomienia w aplikacji Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi oraz Legitymacji Dawcy Przeszczepu (Szpiku).

Ponadto wiceminister zapowiedział, że w 2024 r. planowane są prace nad nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel. – Jesteśmy otwarci na uwagi resortów oraz innych podmiotów, jeśli dostrzegają potrzebę dodatkowego uregulowania procesu potwierdzania tożsamości przy pomocy tego dokumentu – podkreślił Gramatyka. ©℗