Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o zarejestrowaniu 35. Komitetów wyborczych. To one wystawią kandydatów w kwietniowych wyborach samorządowych. Które komitety zarejestrowała PKW? Ile zgłoszeń zostało odrzuconych? Jaki jest aktualny status wszystkich zgłoszonych do PKW komitetów wyborczych?

Komitety wyborcze: Termin zgłoszeń minął

Do 12 lutego 2024 r. można było składać zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin ten wynikał z kalendarza wyborczego kwietniowych wyborów samorządowych. Komitety wyborcze muszą bowiem, najpóźniej do 55 dnia przed dniem wyborów, złożyć do komisarza wyborczego zawiadomienie o swoim utworzeniu.Do PKW zgłoszono 41. komitetów wyborczych, z czego 35. zostało zarejestrowanych. Czterem komitetom PKW odmówiła rejestracji, jeden z komitetów został wezwany do usunięcia wad, a jedno z zawiadomień wycofano.

Wybory samorządowe 2024. Lista komitetów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swojej stronie wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, jakie zostały złożone do PKW w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ich aktualny status wygląda następująco:

 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (KKW Koalicja Obywatelska) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy (KW Bezpartyjni Samorządowcy) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Normalny Kraj (KW Normalny Kraj Zarejestrowany) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość (KW Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego (KW Związku Słowiańskiego) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski (KW Ruch Naprawy Polski) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Ogólnopolska Federacja "Bezpartyjni i Samorządowcy" (KW "Bezpartyjni i Samorządowcy") – aktualny status: odmowa rejestracji.
 • Komitet Wyborczy Samoobrona (KW Samoobrona) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Związku Zawodowego Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni (KW ZZRPWIS) – aktualny status: odmowa rejestracji.
 • Komitet Wyborczy Koalicja Samorządowa OK Samorząd (KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd) – aktualny status: odmowa rejestracji.
 • Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP (KW Ojcowizna) – aktualny status: odmowa rejestracji.
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (KW Prawo i Sprawiedliwość) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem (KW Ślonzoki Razem)– aktualny status: zarejestrowany.
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica (KKW Lewica) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Polexit (KW Polexit) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Safe Next Generations – Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie (KW Next Generations) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" (KW Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy") – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa OK Samorząd (KWW Koalicja Samorządowa OK Samorząd) – aktualny status: wezwany do usunięcia wad.
 • Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej (KW Prawica Rzeczypospolitej) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (KW PL!SP) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Suwerenna Polska (KW Suwerenna Polska) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni (KW Wolni i Solidarni) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni i Niezależni (KW Bezpartyjni i Niezależni) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe (KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymon Hołownia) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa RP (KWW Odnowa RP) – aktualny status: zawiadomienie wycofane.
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej (KW SLD) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Ruch Jedności Polaków (KW Ruch Jedności Polaków) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Stronnictwo Pracy (KW Stronnictwo Pracy) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (KW Samoobrona RP) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Służby Ludziom – Trzecia Droga (KWW PSL Trzecia Droga) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Konfederacja Propolska (KW Konfederacja Propolska) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Normalna Polska (KW Normalna Polska) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wolna Europa (KW Wolna Europa) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Bezpartyjni (KW Wyborczy Bezpartyjni) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Zdrowa Polska (KW Zdrowa Polska) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Najwyższy Czas (KWW Najwyższy Czas) – aktualny status: odmowa rejestracji.
 • Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna " RP (KW Ojcowizna RP) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Odnowa Rzeczypospolitej Polskiej (KW Odnowa RP) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Polska 50 (KW Polska 50) – aktualny status: zarejestrowany.
 • Komitet Wyborczy Wyborców Kontrola Publiczna (KW Kontrola Publiczna) – aktualny status: odmowa rejestracji.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024. Kogo wybieramy?

W zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.