Zbliżają się wybory samorządowe, które odbędą się 7 kwietnia (drugie tury 21 kwietnia). Wielu Polaków zadaje sobie pytanie. Czy można oddać głos poza miejscem zameldowania, jeśli mieszka się w innym mieście? W tekście podajemy wszystkie niezbędne informacje.

Chcę zagłosować w innym mieście. Czy jest taka możliwość?

W przypadku wyborów samorządowych sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku prezydenckich lub parlamentarnych. Wtedy pobieramy zaświadczenie o prawie do głosowania i możemy głosować w dowolnej komisji wyborczej.

Co jednak najważniejsze w całym temacie, jest możliwość głosowania w wyborach samorządowych poza miejscem stałego zameldowania. Niezbędne jest wykonanie kilku formalnych kroków. Jeżeli aktualnie zamieszkujemy gminę, w której nie jesteśmy zameldowani, to możemy oddać głos na lokalną listę.

Jakie formalności niezbędne?

Jako wyborcy musi zostać wpisany do rejestru wyborców danej gminy. W związku z tym, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta. We wniosku muszą być nasze dane: imię (lub imiona), nazwisko, data urodzenia, PESEL, a także imię ojca. Dodatkowo, należy dołączyć kserokopię potwierdzającego tożsamość dokumentu, a także pisemną deklarację, w której określimy swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terenie Polski.


Co ciekawe, przepisy nie określają terminu, do którego należy złożyć taki wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w danej gminie. Warto jednak wspomnieć, że wójt/burmistrz/prezydent ma trzy dni na rozpatrzenie takiego wniosku, więc nie należy czekać z formalnościami do ostatniej chwili.


Mieszkam w Gdańsku, chcę zagłosować na listę z Łodzi. Mogę?

Otóż nie. Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości „zdalnego” głosowania na listę z innej części kraju. Jeśli zostaniemy dopisani do listy wyborców przykładowo w Trójmieście, to wybieramy lokalnych kandydatów. Jeśli chcemy zagłosować w miejscu zameldowania, musimy w dniu wyborów tam się wybrać.