Duże miasta chcą kolejnych odstępstw od zasad udzielania zadań własnym przedsiębiorstwom. Prywatne firmy liczą jednak, że parlament powstrzyma te zapędy.
Samorządy będą mogły zlecać swojej spółce odbiór śmieci bez przeprowadzania przetargu. Taką zmianę do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowelizacja prawa zamówień publicznych, którą zaproponował rząd. Przedstawiciele prywatnych firm protestują. Samorządowcy uważają, że zmiany powinny iść jeszcze dalej.
Ostrzejsze wymogi