statystyki

Gmina się nie dowie, czyje odpady trafiają do kosza

autor: Marcin Nagórek11.05.2016, 09:40; Aktualizacja: 11.05.2016, 09:49
Śmieci

Deklaracja powinna zawierać jedynie takie dane, które są konieczne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty.źródło: ShutterStock

Zamierzamy zmienić uchwałę w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej odpadów w naszej gminie. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu obowiązku podawania w tej deklaracji oprócz danych osobowych składającego (na ogół danych właściciela) również danych innych osób, które zamieszkują ze składającym, czyli np. imion i nazwisk członków jego rodziny. Te dane byłyby ujęte w załączniku, tzw. wykazie osób zamieszkujących daną nieruchomość. To ma również służyć lepszej kontroli obowiązków mieszkańców w zakresie wnoszenia ww. opłaty. Czy będzie to zgodne z prawem?

Nie. Po pierwsze, zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Rada gminy w uchwale może ponadto określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po drugie należy wskazać, że celem delegacji ustawowej zawartej w art. 6n cytowanej ustawy było stworzenie wzoru deklaracji dla zapewnienia gminie prawidłowego obliczania wysokości opłaty oraz ułatwienia jej składania, co wynika wprost z art. 6n ust. 1 ustawy. Ustawowe wyliczenie zagadnień przekazanych radzie gminy do uregulowania w drodze uchwały w sprawie wzoru deklaracji jest wyczerpujące, nie jest zatem dopuszczalna wykładnia rozszerzająca (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2012/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 listopada 2006 r., sygn. akt II SA/Wr 527/06; www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Oznacza to, że w podejmowanym na podstawie cytowanych przepisów akcie prawa miejscowego nie można zamieszczać postanowień, które wykraczają poza treść tych przepisów.


Pozostało 68% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!30 lecie samorządności - Związek Miast PolskichRedakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane