statystyki

Zadania zleconie dla samorządów: Podstawowa zasada - odpowiedzialność Skarbu Państwa

26.02.2016, 07:14; Aktualizacja: 26.02.2016, 08:15
Obecnie dotacje przyznawane są na podstawie liczby wykonanych czynności w ramach danego zadania, statystycznego czasu jego wykonania i pewnej stawki, mającej odzwierciedlać średni poziom wynagrodzenia pracownika wykonującego daną czynność.

Obecnie dotacje przyznawane są na podstawie liczby wykonanych czynności w ramach danego zadania, statystycznego czasu jego wykonania i pewnej stawki, mającej odzwierciedlać średni poziom wynagrodzenia pracownika wykonującego daną czynność.źródło: ShutterStock

Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odbywa się w oparciu o zasadę adekwatności. Na określone zadanie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Zadania z zakresu zaspokajania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) potrzeb wspólnoty samorządowej są realizowane jako tzw. zadania własne zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP. Z art. 166 ust. 2 konstytucji wynika natomiast, że z uwagi na uzasadnione potrzeby państwa ustawa może zlecić JST wykonywanie innych zadań publicznych.

Zadania zlecone, o których mowa w art. 166 ust. 2 Konstytucji RP, nie są realizowane w imieniu JST, lecz w imieniu i w interesie państwa. Są zatem zadaniami z zakresu administracji rządowej. Stosownie natomiast do art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji JST następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych (jest to zasada proporcjonalności).

Zasada adekwatności natomiast jest wprost sformułowana w art. 49 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198; dalej: ustawa o dochodach JST). Zgodnie z tym przepisem JST wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Przepis ten w sposób jednoznaczny wskazuje, że gmina, powiat czy województwo ma zawsze otrzymywać środki finansowe w takiej wysokości, aby móc wykonać zlecone im zadania w pełni. Co więcej, ustawa również wskazuje, że dotacje celowe powinny być przekazywane JST w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku  z 10 września 2015 r. (sygn. akt I ACa 1814/14), „skoro ustawodawca odstąpił od zasady proporcjonalności wyrażonej  w art. 167 konstytucji i wprowadził w art. 49 ust. 1 u.d.j.s.t. regułę adekwatności, to uprawniony jest wniosek, że w tym zakresie przyjął pełną odpowiedzialność administracji rządowej za finansowanie zadań publicznych należących do jej kompetencji, lecz zleconych lub zleconych ustawami do wykonywania samorządowi”.

WAŻNE Żaden przepis rangi ustawowej nie nakłada na jednostki samorządowe obowiązku finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, jeżeli poziom środków przekazanych w formie dotacji nie jest wystarczający.

! Skarb Państwa ponosi pełną odpowiedzialność za finansowanie zadań publicznych należących do administracji rządowej, a zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.


Pozostało 93% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane