Do 31 grudnia 2017 r. na gminach będzie spoczywał obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego mieszkańcom starych kamienic, które mają prywatnych właścicieli i są w złym stanie technicznym.
Tak wynika z nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, którą bez poprawek przyjął Senat. Ma wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Celem nowych przepisów jest wydłużenie ochrony lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu, którzy opłacali czynsz regulowany. Osoby te w przypadku przeprowadzki otrzymają od gminy lokale zamienne. Samorząd pokryje też koszty związane z przeniesieniem dobytku. Takie obowiązki jednostki będą miały do 31 grudnia 2017 r., a nie tylko do końca tego roku, jak przewidują obecnie obowiązujące przepisy.
Pierwotnie posłowie PiS proponowali wydłużenie tego obowiązku o 10 lat, jednak taką zmianę skrytykowali samorządowcy. Zwrócili uwagę, że projekt nie przewiduje chociażby analizy kosztów, jakie będą musiały z tego tytułu ponieść. Dlatego skrócono pierwotnie proponowany okres.
Ponadto w ciągu dwóch lat rząd ma opracować i wdrożyć kompleksowe rozwiązanie, które zwolni gminy z obowiązku zapewniania lokali, ale jednocześnie zapewni ochronę osób mieszkających w starych kamienicach, tak aby nie groziła im eksmisja na bruk.
Etap legislacyjny
Nowela skierowana do podpisu prezydenta