O tym, że od niedawna obowiązująca ustawa wydaje się konstytucyjnie wątpliwa, DGP informował już ponad miesiąc temu („Billboardowy bałagan tępiony wstecz” – DGP nr 181/2015).
Na mocy kontrowersyjnego aktu gminy od 11 września uprawnione są do uchwalania uchwał krajobrazowych, w których mogą ustalać zasady sytuowania reklam. Cały szkopuł jednak w tym, że opisywane uchwały znajdą zastosowanie również do istniejących – i posadowionych zgodnie z prawem – urządzeń. Te w myśl ustawy mają zostać dostosowane do gminnych uchwał w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy. O tym, kiedy dokładnie, zdecydować mają już samorządy. Niewykluczone więc, że część z legalnie wzniesionych nośników – uznana przez nowe regulacje za sprzeczne z prawem – będzie musiała zniknąć, a przedsiębiorcy zmuszeni będą do wykonania nowych reklam.
W ocenie BCC taka sytuacja w sposób rażący godzi w konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. – Firmy zajmujące się reklamą zewnętrzną będą zmuszone korygować swoje zrealizowane inwestycje, obawiając się, że zostaną zdelegalizowane. W tej mierze dostrzegamy retroaktywność nowych rozwiązań w stosunku do praw nabytych wcześniej – wskazuje dr Łukasz Bernatowicz, ekspert prawny BCC.
Co więcej – jak podkreśla – ustawa może doprowadzić do sytuacji, gdy w każdej gminie funkcjonować będą odmienne zasady dotyczące sytuowania obiektów małej architektury, co istotnie utrudni prowadzenie działalności. – Przedsiębiorcom powinno się ułatwiać, a nie utrudniać funkcjonowanie – akcentuje ekspert.
Kolejna z uwag dotyczy naruszenia prawa własności, chronionego przez art. 64 konstytucji. Jak podnosi BCC, przez omawiane regulacje właściciele działek nie będą już bowiem mogli samodzielnie decydować o usytuowaniu i parametrach obiektów reklamowych na nich położonych. Dotąd zaś takie uprawnienie im przysługiwało.
– Leży nam na sercu kwestia ładu przestrzennego, jednakże pozostawienie ustawy krajobrazowej w niezmienionym brzmieniu doprowadzi do kryzysu na rynku reklamowym, a co za tym idzie – negatywnie wpłynie na rynek pracy i działalność wielu pracodawców. Przedsiębiorcy branży reklamy zewnętrznej zostaną, w drodze niekonstytucyjnych przepisów, ograniczeni w możliwości prowadzenia swojej działalności. Liczymy, że trybunał podzieli naszą argumentację – puentuje mec. Bernatowicz.