Bez aprobaty mieszkańców Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie poprze wniosku radnych o wyłączenie gmin poza granice miasta. Te, które w przyszłym roku zostaną przekształcone, zostały wymienione w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin. Ma on wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
W tym roku do ministra administracji i cyfryzacji wpłynęło 20 wniosków rad gmin dotyczących ustalenia granic niektórych miejscowości, nadania statusu miasta czy zmiany siedziby władz. – W naszym przypadku chodzi o uporządkowanie struktury miasta. W jego ramach działa kilka sołectw. Chodzi o ich wyłączenie. Dzięki temu będą miały np. możliwość sięgania po dodatkowe fundusze, które są kierowane dla rejonów wiejskich – wyjaśnia Arkadiusz Zaruski, sekretarz urzędu miejskiego w Pieszycach.
Z kolei gmina Siedliszcze wystąpiła o nadanie statusu miasta. – Dwukrotnie traciliśmy ten status. Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1584–1821. Mieszkańcy dojrzeli do tego, aby gminę przekształcić w miasto. Większość z nich w przeprowadzonych konsultacjach opowiedziało się za tą propozycją – wyjaśnia Grzegorz Jędruszak, zastępca wójta gminy Siedliszcze.
Dodaje, że zmiana statusu związana jest również z planowanymi inwestycjami.
– Niektóre tereny będzie łatwiej przekształcić z działek rolnych na budowlane – mówi Grzegorz Jędruszak.
Nie wszystkie wnioski złożone przez radnych zostały pozytywnie rozpatrzone przez ministra administracji i cyfryzacji. Aprobaty nie uzyskała propozycja z Piechowic o wyłączenie z granic miasta miejscowości Michałowice, Górzyniec, Piastów i Pakoszów. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że wielu mieszkańców terenów, które miałyby zostać wyodrębnione, jest przeciwnych tej zmianie.
Zaproponowane w projekcie przekształcenia obejmą ponad 145 tys. mieszkańców. W niektórych przypadkach – np. przez zmianę granic miejscowości – zaistnieje konieczność wymiany przez nich dokumentów.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji