Takie zmiany przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który został skierowany do Sejmu. Projekt przewiduje jednak wyjątki – do gminnego budżetu będzie wpływać podatek od nieruchomości samorządowych, które zostały zajęte na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Przykładowo, jeśli gmina wynajmie budynek lub lokal firmie, to obecnie i po zmianach podatek od powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu trzeba będzie wpłacić do budżetu jednostki, na której terenie znajduje się nieruchomość.
W efekcie tych zmian gminy przestaną same sobie płacić podatek, jeśli jej lokal zajmuje np. samorządowy dom kultury. Obecnie przekładają one pieniądze z jednej kieszeni do drugiej. Gmina jako właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty daniny organowi podatkowemu, czyli wójtowi. Projekt senacki ma skończyć z tą fikcją.
Część samorządów (np. Śląski Związek Gmin i Powiatów) uważa jednak, że lepszym rozwiązaniem od zwolnienia byłoby wyłączenie nieruchomości gminnych z opodatkowania. Dzięki temu jednostka nie tylko nie płaciłaby podatku sama sobie, lecz także nie miałaby obowiązku składania deklaracji.

Etap legislacyjny

Senacki projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – przekazany do Sejmu