Jeśli samorządowcy w ciągu trzech miesięcy nie potrącili podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę hali targowej, to aby tego dokonać, muszą korygować rozliczenia
Tak wyjaśnił w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Pytanie zadała gmina miejska, która w marcu 2014 r. zdecydowała się rozpocząć nową inwestycję. Planowała budowę hali targowej wraz z instalacjami sanitarną i elektryczną. Dodatkowo chciała wyłożyć kostką brukową teren wokół inwestycji oraz zbudować wiatę targową.
Inwestycja została odebrana w październiku 2014 r. Miasto planowało rozpocząć użytkowanie hali dwa miesiące później – w grudniu. Kupcy, którzy przenieśli się do hali targowej, zgodnie z uchwałą rady gminy musieli opłacać opłatę targową, rezerwacyjną oraz czynszową. Dwie ostatnie zostały nałożone przez radnych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z handlującymi i w związku z tym były opodatkowane 23-proc. stawką VAT. To zdaniem samorządowców oznaczało, że wydatki poniesione przez miasto były powiązane z prowadzeniem działalności opodatkowanej. Mimo to jednak miasto nie odliczyło podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich poniesienie ani w terminie, kiedy powstał obowiązek podatkowy, ani przez dwa następne miesiące, jak każą art. 86 ust. 10 i art. 86 ust. 11 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Miasto zdecydowało się jednak zapytać dyrektora łódzkiej izby skarbowej, czy miało w ogóle prawo odliczyć VAT. Uważało, że nie ma ku temu przeszkód, skoro działa jako zarejestrowany podatnik VAT i będzie wykorzystywać inwestycję (halę targową) do prowadzenia działalności opodatkowanej, czyli np. odpłatnego udostępniania miejsc handlowych kupcom. We wniosku o interpretację przypominało, że ma obowiązek odprowadzać VAT od opłat rezerwacyjnych i czynszowych płaconych przez najemców. To zaś jest kolejnym argumentem, który potwierdza związek między budową hali a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Dodatkowo miasto już na etapie planowania inwestycji chciało na wybudowaniu nowego targowiska zarabiać.
Dyrektor łódzkiej izby przyznał, że prawo do odliczenia w tym przypadku istnieje. Wyjaśnił jednak, że zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT miasto powinno potrącić z faktur kosztowych podatek naliczony w ciągu trzech miesięcy od dnia, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Jeśli tego nie uczyniło, tak jak w tej sprawie, to może tylko dokonać korekty swoich rozliczeń. Ma na to jednak nie więcej niż pięć lat, licząc od początku 2014 r., kiedy pojawiło się prawo do odliczenia. Dyrektor łódzkiej izby wyjaśnił, że w ustawie o VAT istnieje zasada „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Wynika z niej, że podatnik, aby skorzystać z takiego prawa, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Innymi słowy, miasto miało prawo do odliczenia, ale skoro przegapiło właściwy termin do jego realizacji, musi dokonać korekty swoich rozliczeń – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 marca 2015 r., nr IPTPP4/443-903/14-4/BM