Przepisy covidowe pozwalające obcokrajowcom na legalny pobyt w Polsce zostaną uchylone dopiero 24 sierpnia 2023 r. Tak wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa ukraińska).

Dziś przepisy covidowe przedłużają ważność takich dokumentów jak wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu czy tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca. Dzięki temu osoby, które na ich podstawie przebywają w Polsce, mają zapewniony legalny pobyt. Rząd jednak uznał, że regulacja ta jest już niepotrzebna z uwagi na zmianę sytuacji pandemicznej – mamy otwarty dostęp do urzędów państwowych czy lotnisk, więc chce on uchylić te przepisy. Oznacza to, że obcokrajowcy, którzy obecnie na ich mocy legalnie mieszkają w naszym kraju, będą musieli się udać do urzędów po nowe dokumenty, jeżeli chcą dalej przebywać w Polsce.
Pierwotna wersja projektu nowelizacji specustawy, proponowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakładała, że przepisy covidowe wygasną już po 30 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Pomysł ten nie spodobał się m.in. przedstawicielom pracodawców, organizacjom reprezentującym cudzoziemców czy rzecznikowi praw obywatelskich. Ostrzegali, że uchylenie tych regulacji wydaje się niezasadne w sytuacji, kiedy wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zwracali uwagę, że nawet jeśli zmiana wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia, to stosunkowo krótki termin może spowodować, że nie wszyscy cudzoziemcy zdążą złożyć odpowiednie wnioski lub wyjechać, zanim ich pobyt przestanie być zgodny z prawem. Sygnalizowali, że może również pojawić się problem z kolejkami do urzędów – trudno określić bowiem dokładną liczbę obcokrajowców, którzy będą musieli zgłosić się do nich w celu złożenia odpowiednich wniosków.
Rząd, pod presją tych próśb, zdecydował się na nowy, dłuższy termin – przepisy covidowe miały wygasnąć nie po 30, ale po 90 dniach od ogłoszenia noweli. W trakcie posiedzenia komisji sejmowej przedstawiciele cudzoziemców domagali się kolejnej zmiany – aby przepisy covidowe zostały uchylone dopiero 24 sierpnia 2023 r. Posłowie przychylili się do tego wniosku i taki termin widnieje w wersji nowelizacji uchwalonej przez Sejm. ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy skierowana do Senatu