Aby odpowiedzieć na pytanie, należy przede wszystkim przeanalizować art. 25 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g), który jest podstawą prawną wypłacania diet dla radnych, oraz wskazuje sposób ich ustalania. W kolejnym zaś kroku należy zwrócić uwagę na przepisy regulujące postępowanie naprawcze.

Ustawowe widełki