Od połowy marca obowiązują specjalne przepisy, które mają ułatwiać tworzenie żłobków i klubów dziecięcych oraz zwiększanie miejsc w tych istniejących po to, aby zapewnić w nich opiekę dzieciom ukraińskim. Z informacji uzyskanych przez DGP w gminach wynika jednak, że na razie są one wykorzystywane w małym stopniu. Rzadko sięgają po nie również podmioty prywatne.
Mało chętnych