Od 2015 r. będzie obowiązywał zmieniony wzór formularza potrzebnego do uzyskania karty dużej rodziny (KDR) lub jej duplikatu.

Jego wprowadzenie zakłada projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu unieważnienia, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie KDR. Nowe przepisy są elementem zmiany przewidującej przeniesienie od nowego roku rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych do specjalnej ustawy. Rozporządzenie w załącznikach określa m.in., jak ma wyglądać druk formularza pozwalającego na wydanie kart opiekunom i ich dzieciom.
Ponadto reguluje, w jaki sposób wójt, burmistrz lub prezydent miasta unieważnia dokument, np. jeżeli dana osoba przestała spełniać warunki do korzystania z niego lub otrzymała go bezprawnie. W takim przypadku konieczne jest odcięcie jednego z jego rogów. Dodatkowo informacja o tej czynności powinna trafić do systemu teleinformatycznego, za pomocą którego gmina przekazuje dane potrzebne do zamówienia kart dla konkretnej rodziny.
Bez zmian pozostaje natomiast wzór KDR, a dokumenty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają swoją ważność. Jej numer dalej będzie się składał z 17 cyfr, z których 7 pierwszych będzie identyfikować gminę.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach