Samorządy spisują źródła ciepła, jeśli taki obowiązek wynika z uchwalonego na szczeblu województwa programu ochrony powietrza (POP). W przypadku niedotrzymania terminów określonych w POP grozi kara w wysokości od 50 tys. do 500 tys. zł, (zgodnie z art. 315a ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Równolegle prowadzony jest jednak obowiązkowy spis na szczeblu ogólnopolskim.
Tysiące na zdublowane dane