I choć nowelizacja nie wprowadziła żadnych zmian w ustawie o samorządzie gminnym, to też postanowiliśmy przypomnieć przepisy antykorupcyjne wynikające z tego aktu prawnego, tym bardziej że rozszerzony nowelą katalog środków karnych będzie miał też zastosowanie do samorządowców, którzy złamią obowiązujące w niej zakazy. Ostatnia nowelizacja nie ogranicza się jednak tylko do osób związanych z JST, lecz także dotyczy innych grup zawodowych, w tym m.in. parlamentarzystów. Akt ten w sumie zmienił brzmienie aż 10 ustaw, tj.:
Na skutek tego:

Ramka 1