Jeszcze przez dwa lata (do 31 grudnia 2023 r.) liczba osób w mieszkaniu chronionym będzie mogła wynosić maksymalnie 10. Dopiero od 2024 r. zostanie ona ograniczona do siedmiu.

Tak przewiduje rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. poz. 2420).
Mieszkanie chronione to forma wsparcia skierowana przede wszystkim do osób niepełnosprawnych oraz opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości różne placówki, np. dom dziecka. W trakcie pobytu w mieszkaniu otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz przygotowują się do samodzielnego życia. Szczegółowe wymogi dotyczące warunków lokalowo-sanitarnych oraz zakresu usług, jakie ma zapewniać mieszkanie chronione, określa rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 822).
Jednym ze standardów, które muszą spełnić, jest ten dotyczący liczby osób. Nie może ona przekraczać siedmiu, ale w okresie przejściowym mieszkanie może mieć do 10 podopiecznych. Początkowo miał on zakończyć się 31 grudnia ub.r. Jednak jego długość zmieniło wspomniane rozporządzenie z 22 grudnia 2021 r., które zakłada, że gminy oraz organizacje pozarządowe będą miały na osiągnięcie tego standardu dodatkowe dwa lata.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało się na ten krok z uwagi na postulaty zgłaszane właśnie przez podmioty prowadzące mieszkania chronione. Sygnalizowały one bowiem, że stosowanie już od tego roku przepisów o zapewnianiu wsparcia dla siedmiu osób w jednym mieszkaniu spowodowałoby ograniczenie liczby dostępnych miejsc, zwłaszcza w przypadku mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Już teraz mieszkań jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, a sytuacja pogorszyłaby się jeszcze bardziej, gdyby okres przejściowy nie został wydłużony.