Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego kobieta zwróciła się do pomocy społecznej, reprezentowanej formalnie przez prezydenta miasta, o doręczenie jej dokumentacji dotyczącej korzystania ze świadczeń, poczynając od 2010 r. Organ zwrócił się do niej o sprecyzowanie, jakich konkretnie dokumentów się domaga oraz w jakim celu mają one zostać wykorzystane. Poinformował, że możliwe jest wydanie dokumentacji za okres od 2014 r. po wskazaniu, o jakie konkretnie dokumenty chodzi oraz po wykazaniu interesu prawnego. Organ wyznaczył termin 10 dni na udzielenie odpowiedzi. Kobieta wskazała, że chodziło jej o decyzje odmawiające przyznania pomocy na ogrzewanie domu.
Prezydent, powołując się na art. 74 par. 2 i art. 73 par. 2 oraz art. 123 k.p.a., odmówił wydania wskazanych uwierzytelnionych kserokopii decyzji, gdyż jego zdaniem kobieta nie uzasadniła potrzeby pozyskania dokumentów. Wskazał, że strona może żądać uwierzytelnienia odpisów, kopii akt sprawy lub wydania jej uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione jej ważnym interesem. Zdaniem organu wnioskodawczyni nie wykazała żadnego interesu, a tym bardziej ważnego, dla którego udostępnienie dokumentacji byłoby prawnie uzasadnione. Poza tym wszystkie decyzje były każdorazowo wysyłane stronie i ta powinna być w ich posiadaniu.