Regulacje dotyczące budowania szyldów są niezgodne z Konstytucją RP – tak uważa spółka, która wniosła w tej sprawie skargę konstytucyjną do TK (sygn. akt SK 30/21). Argumentuje, że naruszają one zasady zaufania do państwa, ochrony prawa własności oraz swobody działalności gospodarczej.
– Firma wybudowała szyld, a potem nakazano jej jego rozbiórkę. Inwestor nie może być więc pewny, że nawet gdy będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zaufaniu do obowiązujących procedur, nie spotkają go negatywne konsekwencje. Przepisy te stanowią w istocie pułapkę dla obywateli i firm – tłumaczy dr Michał Jabłoński, adwokat, partner w kancelarii Jabłoński Koźmiński, a także konsultant w warszawskim biurze Dentons, który reprezentuje spółkę przed trybunałem.