Kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będzie waloryzowane co trzy lata w oparciu na skumulowanym, procentowym wzroście najniższego wynagrodzenia za pracę za ten okres. Taki sposób weryfikacji progu przewiduje ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. poz. 1162 ze zm.), która wchodzi dziś w życie. Nowe przepisy wprowadzają też wiele ułatwień w postępowaniach dotyczących przyznawania zasiłków na dzieci i świadczeń z FA.
Bez przedawnienia