Na przełomie czerwca i lipca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) ma opublikować nowe wzory wniosków, które rodzice będą składać, ubiegając się np. o zasiłek na dziecko.

Tak wynika z komunikatu resortu skierowanego do gmin. Chodzi tutaj o wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczeń rodzinnych na nowe okresy ich wypłaty, które zaczną się odpowiednio 1 października i 1 listopada br. Od kilku lat ich wzory nie są już określane rozporządzeniem, tylko umieszczane na stronie MRiPS do wykorzystania przez gminy. Obecnie funkcjonujące formularze wymagają modyfikacji z uwagi na toczące się prace nad ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
Przewiduje ona zmiany obejmujące m.in. doprecyzowanie listy dochodów nieopodatkowanych, które są wliczane do kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych i FA, oraz rozszerzenie katalogu dochodów, których wysokość gmina będzie ustalała samodzielnie, co zwolni rodzica z obowiązku składania dodatkowych dokumentów do wniosku. Te modyfikacje muszą być uwzględnione w treści formularzy oraz w objaśnieniach i pouczeniach dotyczących ich wypełniania.
Na nowe druki trzeba jeszcze poczekać, bo wciąż toczy się proces legislacyjny nad ustawą z 20 maja 2021 r. Senat zajmie się bowiem ustawą na zaczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu, a jeśli wprowadzi do niej poprawki, wróci ona do Sejmu. Potem jeszcze będzie podpisanie przez prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. To wszystko powoduje, że jak wskazuje MRiPS, ostatecznie prace nad ustawą zakończą się pod koniec czerwca i dopiero wtedy zostaną udostępnione nowe wzory wniosków. Stanie się to więc tuż przed terminem rozpoczęcia ich przyjmowania na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2021/2022, który rusza 1 lipca.
– Co ważne, w lipcu można składać wnioski tylko przez internet, a dopiero od sierpnia w formie papierowej i wydaje się, że będzie to wystarczający czas, abyśmy mogli zamówić oraz otrzymać nowe formularze, które będą odpowiadać aktualnemu stanowi prawnemu – mówi Bogumiła Jastrzębska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. ©℗