Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org.). Jest ono związane z decyzją wydaną przez fundusz dla jednego z przedsiębiorców w sprawie interpretacji przepisów, o której pisaliśmy w DGP nr 125/2021 („Gdy usługa jest mieszana, nie można udzielić ulgi na PFRON”).
Wynika z niej, że aby wykonywana przez pracodawcę usługa uprawniała do udzielania obniżeń we wpłatach, musi mieć charakter usługi własnej. Gdy zaś przy jej świadczeniu korzysta on ze wsparcia zewnętrznego, zlecając pewne czynności podwykonawcom, staje się ona usługą mieszaną. To też oznacza, że jeśli klient otrzymuje fakturę dotyczącą zakupu jednej, kompleksowej usługi, sprzedający nie może mu wystawić informacji z kwotą ulgi.