Chodzi o dopisanie do prawa ochrony środowiska art. 331a, który stanowi, że kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów wskazanych w działaniach naprawczych określonych w uchwale sejmiku województwa, podlega karze grzywny.
– Dotychczas przyjmowało się, że POP-y to akty prawne o charakterze planistycznym, instrukcyjnym, adresowane do organów administracji publicznej, przede wszystkim do gmin – zaznacza Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold. Przykładowo w POP-ach były przepisy dotyczące obowiązku inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Jednak gminy nie miały możliwości skutecznej egzekucji tego prawa od mieszkańców. Teraz to się ma zmienić.