Mowa o ustawie z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223, dalej: u.r.c.l.b.), która wejdzie w życie już 1 kwietnia 2021 r. Jest częścią rynkową tzw. pakietu mieszkaniowego – rozszerza katalog instrumentów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program „Lokal za grunt” zakłada, że inwestorzy będą mogli nabywać od gminy nieruchomości, przekazując im w zamian część wybudowanych przez siebie mieszkań lub innych lokali.
– Nowa ustawa ma zachęcić inwestorów do współpracy z JST w realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych zasobów mieszkaniowych gmin. Proponowane przez ustawodawcę rozwiązania mają przekonać również samorządy lokalne do szerszego zaangażowania się w działania służące poprawie sytuacji mieszkaniowej – tłumaczy adwokat Kazimierz D. Karasiński z kancelarii Karasiński i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. – Jest to zatem kolejny krok mający na celu zaangażowania kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, którego jednym z głównych założeń jest otwarcie się sektora publicznego na sektor prywatny – dodaje.