Już od ponad miesiąca osoby, które spełniają kryterium dochodowe, mogą składać wnioski o podwyższony poziom dofinansowania z drugiej części realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przy współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) programu „Czyste powietrze”. Do wsparcia uprawnia przeciętny, miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie wyższy niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
O dofinansowanie można ubiegać się samodzielnie, do właściwego terytorialnie WFOŚiGW lub za pośrednictwem gminy, na terenie której położony jest budynek i gdzie planowana jest inwestycja. Niezależnie od wybranej drogi bez udziału gminy się nie obędzie. Wynika to z tego, że uchwalona w październiku br. nowelizacja ustawy o biokomponentach zmieniła prawo ochrony środowiska, nakładając na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nowy obowiązek – wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby zamierzającej ubiegać się o rządowe wsparcie na wymianę źródła ciepła. Bez tego uzyskanie większej pomocy nie jest więc możliwe.